RYCHLÁ ŘEŠENÍ
    Podpora klientského servisu
    Efektivní obchodní oddělení
    Management interního nákupu
    Vymáhání pohledávek
    Management vývoje produktů
    Efektivně v reklamní agentuře
    Reporting via OLAP
    Liniový management úkolů
    Evidence informací
 
 
Řešení je určeno pro společnosti, které potřebují zajistit efektivní evidenci dokumentů s danými atributy jako jsou napřiklad typ smlouvy, dodavatel, odběratel, předmět plnění, termíny. Implementace tradičních procesů evidence dokumentů a jiných informací představuje nemalou investici do lidských zdrojů a složitý proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a dostatek informací potřebných pro rozhodování.
Specialisté naší společnosti jsou připraveni seznámit se se současným systémem evidence dokumentů ve Vaší společnosti, jeho klady i zápory, s Vašimi představami a požadavky a doporučí Vám vhoné řešení informačního systému efektivní evidence informací a dokumetů Vaší společnosti.

V další fázi Vám společnost BSP Group a.s. poskytuje kompletní služby přes vlastní implementaci, konfigurování a nastavení systému, realizaci parametrizace či custimizace, až po školení administrátorů a uživatelů systému a testování funkčnosti a spolehlivosti systému.

Neustálé zvyšování kvality služeb (a souběžná kontrola kvality) nám umožňuje nabídnout Vám dlouhodobé partnerství a možnost vytvoření podmínek pro zabezpečení plynulého chodu a aktualizace Vašeho informačního systému formou outsourcingu služeb informačního systému automatizace vymáhání pohledávek pro Vaši firmu

Následuje provozní servis, kterým rozumíme následnou péči o zákazníka.
Profesionální tým konzultantů specialistů je připraven Vám poskytnout konzultace přímo v místě instalace systému, popřípadě v sídle BSP Group a.s. či telefonicky.

Samozřejmostí je i poradenská služba v oblasti nákupu a inovace výpočetní techniky, upgrade stávajících počítačů, doporučení konfigurace serverů a pracovních stanic.

     
     
  Máte-li zájem o bližší informace k tomuto produktu prosím zašlete email sales@bsp.cz  
 
 
BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3, tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz